LAPİTARY (SÜS TAŞI İŞLEMECİLİĞİ)

SÜS TAŞLARININ KESİLMESİ VE İŞLENMESİ

Atölyemizde sıvı soğutmalı Büyük dilim kesme makinası,Çift bıçaklı kesme makinası,Küçük manüel kesme  makinası, Büyük yatay lap, Küçük yatay lap, Büyük tambur makinası,Küçük üçlü  tambur makinası ve lepideride kullanılan elmas abrasiv malzemelerle yarı değerli taşları işlemekteyiz.

Süs taşlarında kesim işleminde muhakkak çatlaklara, damarlara, sıvı veya gaz kapanımlarına ve gelişmiş dilinim yüzeylerine dikkat edilmelidir. Örneğin Opal gibi yapısındaki serbest haldeki suyu sürekli kuvvetli ışıkta veya güneş ışınlarında kaybeden mineraller zaman içerisinde kimyasal reaksiyonlara bağlı olarak matlaşabilir ve fiziksel özellikleri de değişebilir. Çatlaklı taşlar kesilmemelidir. Kesim yapılacak minerallerin yapılarını ve kimyasal özelliklerini çok iyi tanımak gerekiyor.Yüzey taşları açıkta güneşe ve soğuğa maruz kaldığı için suyunu salarak renkleri solar ve defermasyona uğrar.Bu tür taşlar kesime ve işlemeye müsait değildir.

SÜS TAŞLARINDA ÇEŞİTLİ İŞLEME TEKNİKLERİ

Kesim yapacağımız süs taşlarını  çok iyi seçmek gerekiyor.Kütlesi  mikrokristalize olmuş,homojen yapılı,gözeneksiz,çatlağı olmayan sus-taslari-isleme-teknikleri (5)rengi koyu olan taşlar seçilir. Süs taşı işlemeciliği genel olarak lapitary olarak bilinir. Farklı teknik ve yöntemlerle bölümlere ayrılmaktadır .Bunlar Kabaşon işleme tekniği, Agat modüllerinin kesimi ve parlatılması, dilimleme ve yüzey parlatılması, stone carving(taş oymacılığı)Bu gurupta heykel ve objelerin süs taşlarından oyulması ve işlenmesi yapılır. Cameo tekniği(kabartma şeklinde işlenen kıymetli taş)Boncuk ve küre yapımı, Tamburlama tekniği, Faset kesim,Şekilsiz  taşların işlenmesi ve parlatılması.(Uzak doğu ülkelerinde dekoratif amaçlı çok geniş kapsamlı yapılmaktadır.)

Comments are closed.

 
Designed by Losmedia Interactive Media Agency
    info@mineralagat.com
    +90 222 230 75 18